Scroll to top

Čomu veríme v našej škôlke


Alfa Škôlka - 1. mája 2022 - komentár

Čas, keď umiestňuje rodič dieťa do škôlky môže byť pre obe strany náročný. Už samotný výber škôlky, nie je jednoduchá úloha pre rodiča, keďže mu záleží na tom, kto sa o ich dieťa bude starať a rozvíjať ho. Z toho dôvodu prinášame súhrn bodov, prečo si vybrať práve Alfa Škôlku.

Rozvoj osobnosti

Veríme, že z každého dieťaťa môže vyrásť úspešný človek, ktorý si vie určiť, čo je pre neho dôležité a v čom sa chce angažovať. Cieľom je odhaliť silné stránky jedincov a podporovať ich rozvoj.

Sociálny vývoj

Veríme, že základnými prvkami zdravého vývoja detí sú láska, dôvera, rešpekt, empatia a sloboda. Voči sebe samému, iným deťom, a zároveň dospelým. Aktivity podnecujúce tieto aspekty už v mladom veku vedú k zdravému sebavedomiu v dospelosti.

Zvedavosť a Kreativita

Veríme, že rozvoj kreativity u malých detí vedie k samostatnému riešeniu problémov, podporuje zvedavosť, fantáziu, sebarealizáciu.

Komunikácia a empatia

Veríme, že už najmenšie deti dokážu odkomunikovať svoje potreby a netreba rozmýšľať za ne. Je potrebné dostatočne im načúvať a rozvíjať ich komunikačné schopnosti krok za krokom s prihliadnutím na ich tempo.

Komunikácia v anglickom jazyku

Veríme, že v dnešnom svete je znalosť minimálne jedného cudzieho jazyka nevyhnutnosťou, a preto deti majú dennú dávku angličtiny s native speakrom.

Telo, zmysly a pohyb

Veríme, že telo, ktoré dostane dostatok všestranného pohybu má správne fungujúce zmysly a vnímanie okolitého sveta.

Moderné podnetné prostredie

Veríme, že dieťa, ktoré vyrastá v príjemnom a podnetnom prostredí dokáže svoje schopnosti rozvíjať rýchlejšie a stabilnejšie.

Finančná gramotnosť

Veríme, že už malé deti rozumejú “obchodu” v jeho veľmi zjednodušenej podobe. Preto vytvárame a podporujeme prostredie, ktoré podnecuje deti k finančnej “rozumnosti”.

Moderné technológie

Veríme, že moderné technológie nepochybne patria aj deťom 21. storočia. Sme za ich využívanie v rozumnej miere v súčinnosti so psychomotorickým vývinom detí (interaktívne tabule, interaktívne knihy, perá, roboty, …).

Príroda a ekológia

Veríme, že práve generácia Alfa je tá, ktorá bude musieť prísť s riešeniami ekológie, aby ľudstvo prežilo. Z tohto dôvodu vedieme deti k ekologickým prvkom od prvého dňa s nami.